Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.5 Overige baten

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

 

2021

2021

2020

Verhuur onroerende zaken

18.744

25.259

18.598

Detacherings- en overige personele baten

8.178

3.736

8.236

Overige onderwijs- en onderzoeksbaten

4.183

1.677

8.812

Overige :

   

Patientenbehandeling tandheelkunde

2.090

-

1.800

Studentenactiviteiten

2.187

3.564

2.086

Restauratieve voorzieningen

189

200

241

Drukwerk en reproduktie

601

-

287

Bedrijfsmatige activiteiten

4.624

3.892

2.322

Netto opbrengst energieleveringen

422

-

343

Btw pro rata

3.726

2.168

2.492

Congresbaten

598

-

273

Subsidies en sponsoring

3.480

9

2.819

Diversen

2.511

11.056

6.407

Totaal overige baten

51.533

51.561

54.716

De overige baten zijn ten opzichte van 2020 gedaald met € 3,2 miljoen en wordt met name veroorzaakt door de daling (-4,6 mln) in de overige onderwijs- en onderzoeksbaten door minder overige onderwijs- en onderzoeksprojecten in 2021.

Ten opzichte van de begroting zijn de overige baten op totaalniveau in lijn met 2020. In goedgekeurde begroting 2021 is een hoger aggregatieniveau gehanteerd waardoor de vergelijking over de diverse categorieën niet mogelijk is.

De in de afgelopen jaren opgerichte Dienst Universitaire Relaties en Fondsenwerving (DURF) houdt zich bezig met fondsenwerving. In 2021 heeft DURF € 0,1 miljoen aan kosten gemaakt met betrekking tot fondsenwerving. In 2021 is één anonieme donatie ontvangen van € 0,1 miljoen voor de Faculteit Religie en Theologie (FRT).