Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

4.2 Afschrijvingslasten

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

 

2021

2021

2020

Immateriële vaste activa

4.765

5.000

5.467

Gebouwen

35.948

38.536

33.142

Inventaris en apparatuur

6.569

11.120

7.226

Totaal afschrijvingslasten

47.282

54.656

45.835

De afschrijvingslasten zijn ten opzichte van 2020 gestegen met € 1,4 miljoen. De toename is voornamelijk het gevolg van de ingebruikname van het Nieuwe Universiteitsgebouw eind 2020.

De afschrijvingslasten zijn in vergelijking met de begroting € 7,4 miljoen lager en wordt met name veroorzaakt door een langere gebruiksduur voor het Wiskunde & Natuurkunde gebouw (2023) in verband met het uitstellen van de sloop van dit pand en lagere afschrijvingen van het NU.VU gebouw en services. Daarnaast zijn de afschrijvingen ook lager door de latere ingebruikname van het nieuwe ERP pakket.