Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

4.3 Huisvestingslasten

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

 

2021

2021

2020

Huur- en servicekosten

3.604

2.381

4.358

Onderhoud

11.907

8.442

10.373

Energie en water

22.150

22.941

19.510

Schoonmaakkosten

7.345

7.007

6.806

Heffingen en wettelijke lasten

1.539

1.656

1.390

Beveiliging

5.117

3.465

3.832

Overige huisvestingslasten

2.087

3.753

351

Subtotaal

53.749

49.645

46.620

Doorbelaste inkoopkosten CCE B.V.

-11.613

-9.894

-9.538

Totaal huisvestingslasten

42.136

39.751

37.082

De totale huisvestingslasten zijn ten opzichte van 2020 gestegen met € 5,1 miljoen. De stijging is met name het gevolg van hogere kosten voor onderhoud € 1,5 miljoen, energie en water € 2,6 miljoen, schoonmaak € 0,5 miljoen, beveiliging € 1,3 miljoen (meer inhuur en beveiligingsactiviteiten) en overige huisvestingslasten € 1,7 miljoen vanwege aanpassingen als gevolg van COVID-19. Hiertegenover staat een daling van de kosten voor huur- en servicekosten € 0,8 miljoen en een hogere doorbelasting aan CCE van de huisvestingskosten € 2 miljoen.

De totale huisvestingslasten zijn in vergelijking met de begroting € 2,4 miljoen hoger en wordt veroorzaakt door hogere kosten voor huur- en servicekosten € 1,2 miljoen, onderhoud € 3,5 miljoen en wordt deels gecompenseerd door de lagere kosten energie en water € 0,8 miljoen en een hogere doorbelasting aan CCE van de huisvestingskosten € 1,7 miljoen.