Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.1 Immateriële vaste activa

Hieronder zijn opgenomen de kosten van ontwikkeling, aanschaf en implementatie van universitaire administratieve systemen onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen. Het verloop is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

 
 

Software

Cumulatieve aanschafwaarde

56.017

Cumulatieve afschrijvingen

-30.730

Boekwaarde 01.01.2021

25.287

  

Investeringen 2021

9.827

Overige mutaties 2021

576

Desinvesteringen 2021

761

Afschrijving afboeking 2021

-761

Afschrijvingen 2021

-4.766

  

Cumulatieve aanschafwaarde

67.181

Cumulatieve afschrijvingen

-36.257

Boekwaarde 31.12.2021

30.924

De belangrijkste investeringen in software betreffen de implementatie van het ERP-pakket dat is vervangen in het kader van het project Optimalisatie Bedrijfsvoering, de implementatie van het nieuwe onlinelandschap van de VU en de implementatie van Digital@VU.

Voor de boekwaarde ultimo 2021 is in het eigen vermogen een wettelijke reserve gevormd (zie 2.1).