Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voorwoord College van Bestuur

“En ondanks corona en MARS hebben we dit jaar toch ook opnieuw prachtige resultaten geboekt.
2021, een jaar om uitgebreid op terug te blikken.”

Naar Voorwoord CvB

Terugblik 2021: hoe de VU op betrokken en unieke wijze het verschil maakt. Samen zijn we een spiegel van de samenleving


Naar VU Terugblik 2021

“Door een effectieve en tijdige bijsturing is het gelukt de negatieve financiële effecten als gevolg van de coronapandemie in 2021 beperkt te houden.”

Naar Jaarrekening

Ook vormde 2021 het tweede jaar van de implementatie van het instellingsplan, Strategie VU 2020-2025, waarbij we weer mooie stappen hebben kunnen zetten. 

Naar Strategie VU 2020-2025

Raadpleeg het gehele jaarverslag compact in één PDF
Naar Jaarverslag in PDF

Bericht van de Raad van Toezicht

"Het bewogen jaar 2021 bracht uitzonderlijke omstandigheden voor studenten en medewerkers. De Raad van Toezicht heeft bewondering voor de manier waarop zij met volle inzet hun studie en hun werkzaamheden bij de VU hebben voortgezet."

Naar Bericht van de RvT

Bericht van de medezeggenschap

“De afgelopen periode heeft ons laten zien dat we als universiteit in staat zijn flexibel en veerkrachtig met een complexe situatie om te gaan, mede dankzij de inzet van digitale innovaties.”

Naar Bericht van de USR en OR