Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voorwoord College van Bestuur

“Dit jaarverslag bevat veel voorbeelden van de impact van de coronacrisis op de VU en de uitzonderlijke veerkracht, wendbaarheid en betrokkenheid die de VU-gemeenschap heeft getoond.”

Naar Voorwoord CvB

Terugblik 2020: baanbrekende onderzoeken, inspirerende projecten, de impact van corona, en vooral: hoe wij midden in de samenleving staan

Naar VU Terugblik 2020

“Dankzij het gevolgde beleid heeft de VU, ondanks de effecten van corona, een gezond positief financieel resultaat weten te behalen in 2020.”

Naar Jaarrekening

Het jaar 2020 door de ogen van de Raad van Toezicht: impact corona, implementatie VU Strategie en strategische samenwerkingen 

Naar Bericht van de RvT

Raadpleeg het gehele jaarverslag compact in één PDF
Naar Jaarverslag in PDF

Strategie VU 2020-2025

“Vanaf 2020 heeft de VU een nieuw instellingsplan: Strategie VU 2020-2025. Deze strategie is met brede input en betrokkenheid van de universiteit tot stand gekomen. Dat heeft geleid tot een ambitieuze en breed gedragen strategie.”

Naar Strategie VU 2020-2025

Bericht van de medezeggenschap

“We zijn als centrale medezeggenschap trots op hoe de universiteit zich heeft kunnen manoeuvreren ondanks de vele beperkingen die dit jaar met zich mee bracht.”

Naar Bericht van de USR en OR