Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Hoe wij waarde creëren als VU-gemeenschap

Sinds onze oprichting in 1880 is het ons doel om met ons onderwijs en onderzoek meerwaarde te creëren voor de samenleving en bij te dragen aan een betere wereld. We laten de meerwaarde zien aan de hand van ons waardecreatiemodel. Ons waardecreatiemodel is gebaseerd op de Strategie VU 2020-2026 en kent tegelijkertijd een plaats toe aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen binnen onze domeinen.

Het waardecreatiemodel bestaat uit een input- en output-gedeelte. In het input-gedeelte staat wat wij als VU bieden op het gebied van Onderwijs, Onderzoek, Valorisatie en Mens & Organisatie. In het output-gedeelte beschrijven we wat het resultaat is van deze input. In de hoofdstukken 2 tot en met 6 gaan we dieper in op de acties die we hebben genomen om van input tot output te komen.

Hieronder tonen we ons waardecreatiemodel:

Onderwijs

We bieden:
 • Innovatief en kwalitatief hoog onderwijs
 • Begeleiding tot studentsucces
 • Postacademisch onderwijs (Leven Lang Ontwikkelen)

Onderzoek

We bieden:
 • Een open onderzoekscultuur waarbij het werken in teams en transparantie in het delen van het onderzoeksproces centraal staat
 • Een werkomgeving waarin de normen voor goede onderzoekspraktijken worden nageleefd
 • Ondersteuning bij het aanvragen van externe financiering en het beheren van onderzoeksdata

Valorisatie

We bieden:
 • Ondersteuning richting een ondernemende houding
 • Ondersteuning richting ondernemerschap
 • Een omgeving waarbij open dialoog over maatschappelijke vraagstukken wordt gestimuleerd

Mens en organisatie

We bieden:
 • Een inclusieve en veilige omgeving
 • Een plezierig studie- en werkklimaat waarin mensen zich kunnen ontwikkelen
 • Een bruisende, innovatieve en duurzame campus

Connected world

Hoe maken we meer betekenisvolle connecties in een wereld waarin niet iedereen profiteert van digitalisering en globalisering? In het profielthema Connected World bestuderen studenten en wetenschappers van de VU de invloed van digitalisering en globalisering op mens, cultuur, economie en politiek. Lees meer

Bijdrage SDG's

Governance for Society

Het zijn nationaal en internationaal bijzonder roerige tijden. In het profielthema Governance for Society bestuderen wetenschappers en studenten van de VU hoe bestuurders bij overheden, organisaties en bedrijven een inclusieve, eerlijke en veilige samenleving kunnen realiseren. Lees meer

Bijdrage SDG's

Science for sustainability

Hoe creëren we een ecologisch gezonde, sociaal rechtvaardige en economisch levensvatbare wereld, voor generaties nu en in de toekomst? In het profielthema Science for Sustainability bestuderen studenten en wetenschappers van de VU de voorwaarden voor een toekomstbestendig evenwicht tussen mens, milieu, cultuur en economie. Lees meer

Bijdrage SDG's

Human Health and Life Sciences

Hoe kunnen we gezondheid en welzijn bevorderen, met aandacht voor de gehele mens in zijn sociale omgeving? In het profielthema Human Health and Life Sciences bestuderen studenten en wetenschappers van de VU de gezondheid en het welzijn van mensen, inclusief de organisatie en bekostiging hiervan. Lees meer

Bijdrage SDG's

Output:

 • Maatschappelijk geëngageerde en kritische, opgeleide academici

Output:

 • Fundamenteel en toegepast (multi- en interdisciplinair) onderzoek dat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

Output:

 • Impact op mens en maatschappij gevoed vanuit ons onderwijs en onderzoek

Output:

 • Een omgeving waar iedereen zich veilig en thuis kan voelen om zo optimaal bij te dragen aan onderwijs, onderzoek en valorisatie