Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Inhoudelijke Profielthema’s

In onze kerntaken onderwijs, onderzoek en valorisatie streven we naar multidisciplinariteit, om zo complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Binnen de kerntaken ordenen we onze activiteiten in vier profilerende thema’s. Die profielthema’s zijn:

 1. Human Health & Life Sciences
  Dit thema bestudeert de gezondheid en het welzijn van mensen, inclusief de organisatie en bekostiging van de zorg.

 2. Governance for Society
  Binnen dit thema bestuderen we de inrichting en het bestuur van organisaties en samenlevingen.

 3. Science for Sustainability
  Dit thema bestudeert de voorwaarden voor een toekomstbestendig evenwicht tussen mens, milieu en economie.

 4. Connected World
  We bestuderen de invloed van digitalisering en globalisering op menselijke, culturele, economische en politieke verhoudingen.