Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Waarde creëren

Sinds onze oprichting in 1880 is het ons doel om met ons onderwijs en onderzoek meerwaarde te creëren voor de samenleving en bij te dragen aan een betere wereld. Ons onderzoek is zowel fundamenteel als toegepast en beslaat het gehele wetenschappelijke spectrum. Onze rijke academische omgeving maakt grensverleggend interdisciplinair onderzoek en talloze maatschappelijke toepassingen mogelijk.

Het waardecreatiemodel van de VU

Wij willen onze maatschappelijke impact beter laten zien. Dat doen we aan de hand van een waardecreatiemodel. Ons waardecreatiemodel (zie figuur 2) is gebaseerd op de Strategie VU 2020-2026. Het is onze ambitie om het waardecreatiemodel te gebruiken als middel om te sturen op onze meerwaarde voor de maatschappij en onze impact op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG’s, Duurzame Ontwikkelingsdoelen). We werken onder meer aan een automatische koppeling van VU-publicaties aan SDG’s.

Het waardecreatiemodel laat zien hoe wij meerwaarde creëren door te investeren in onze kerntaken onderwijs, onderzoek en valorisatie, maar ook in onze mensen en in onze omgeving. Dit zijn investeringen in bijvoorbeeld onderwijsbeleid, samenwerkingsverbanden, innovatie, kwaliteit van diensten, de campus of faciliteiten. Dit zien we terug aan de bovenkant van het model. In het model noemen we dit input.

Wat is het resultaat van deze input en investeringen? Dat is terug te zien in de output van onze kerntaken en onze organisatie. Bijvoorbeeld in de hoge kwaliteit van het onderzoek en het percentage Open Access-publicaties. De impact die wij vervolgens genereren vanuit deze output, wordt beschreven in de paragrafen ‘Impact en strategische resultaten’ in hoofdstukken 2 tot en met 6 van dit jaarverslag.

Onderwijs

We investeren in:
 1. De kwaliteit van het onderwijs
 2. Het studentsucces van studenten
 3. Het ontwikkelen van een afgewogen en internationaal onderwijsprofiel
 4. Het innoveren van onderwijs

Onderzoek

We investeren in:
 1. Onderzoek met wetenschappelijke en maatschappelijke impact
 2. Onderzoeksondersteuning bij aanvragen van subsidies en fondsen
 3. Het ontwikkelen van faciliteiten en ondersteuning voor opslag van onderzoeksdata
 4. Het openstellen van het interne en externe VU-netwerk

Valorisatie

We investeren in:
 1. Onze valorisatie-strategie en -beleid
 2. Het creëren van bewustzijn, cultuur en opleidingen op het vlak van valorisatie
 3. Invulling geven aan onze portaalfunctie als verbinder van wetenschappers onderling en met het bedrijfsleven
 4. Ontwikkeling van de VU-campus tot regionale innovatiehub
 5. Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Organisatie (incl. medewerkers en campus)

We investeren in:
 1. Een bruisende, innovatieve en duurzame campus
 2. Beleid voor verantwoorde bedrijfsvoering
 3. Verdere digitalisering van onze bedrijfsvoering
 4. Diversiteit van onze medewerkers
 5. Goed werkgeverschap
 6. Duurzame inzetbaarheid
 7. Erkennen en waarderen van onze medewerkers
 8. Werknemerswelzijn

Connected world

Hoe maken we meer betekenisvolle connecties in een wereld waarin niet iedereen profiteert van digitalisering en globalisering? In het profielthema Connected World bestuderen studenten en wetenschappers van de VU de invloed van digitalisering en globalisering op mens, cultuur, economie en politiek. Lees meer

Bijdrage SDG's

Governance for Society

Het zijn nationaal en internationaal bijzonder roerige tijden. In het profielthema Governance for Society bestuderen wetenschappers en studenten van de VU hoe bestuurders bij overheden, organisaties en bedrijven een inclusieve, eerlijke en veilige samenleving kunnen realiseren. Lees meer

Bijdrage SDG's

Science for sustainability

Hoe creëren we een ecologisch gezonde, sociaal rechtvaardige en economisch levensvatbare wereld, voor generaties nu en in de toekomst? In het profielthema Science for Sustainability bestuderen studenten en wetenschappers van de VU de voorwaarden voor een toekomstbestendig evenwicht tussen mens, milieu, cultuur en economie. Lees meer

Bijdrage SDG's

Human Health and Life Sciences

Hoe kunnen we gezondheid en welzijn bevorderen, met aandacht voor de gehele mens in zijn sociale omgeving? In het profielthema Human Health and Life Sciences bestuderen studenten en wetenschappers van de VU de gezondheid en het welzijn van mensen, inclusief de organisatie en bekostiging hiervan. Lees meer

Bijdrage SDG's
 • - Toekomstbestendige onderwijsvormen
 • - Levenlang ontwikkelen

We investeren in:

 1. De kwaliteit van het onderwijs
 2. Het studentsucces van studenten
 3. Het ontwikkelen van een afgewogen en internationaal onderwijsprofiel
 4. Het innoveren van het onderwijs

Onderwijs output:

 • 31.761Studenten
 • 19.736Bachelorstudenten (waarvan 666 premaster)
 • 12.025Masterstudenten
 • 5.896Studenten met internationale vooropleiding
 • 45Bacheloropleidingen
 • 100Masteropleidingen
 • - Focus en positie in onderzoek
 • - Wetenschappelijke reputatie

We investeren in:

 1. Onderzoek met wetenschappelijke en maatschappelijke impact
 2. Onderzoeksondersteuning bij aanvragen van subsidies en fondsen
 3. Het ontwikkelen van faciliteiten en ondersteuning voor opslag van onderzoeksdata
 4. Het openstellen van het interne en externe VU-netwerk

Onderwijs onderzoek:

 • 358Promoties
 • 7ERC-grants
 • 15NWO Vernieuwings- impulstoekenningen (Veni, Vidi, Vici)
 • 3Marie Skłodowska-Curie ITN-toekenningen
 • 72%Open Access publicaties (Gold)
 • 88%Open Access publicaties (incl. Green)
 • 585Vakpublicaties
 • - Impact door onderwijs en onderzoek

We investeren in:

 1. Het verder uitbouwen van IXA
 2. Onze valorisatie-strategie en -beleid
 3. Het creëren van bewustzijn, cultuur en opleidingen op het vlak van valorisatie
 4. Invulling geven aan onze portaalfunctie als verbinder van wetenschappers onderling en met het bedrijfsleven

Onderwijs valorisatie:

 • 9Ingediende patentaanvragen
 • 4Licenties
 • 245Projecten
 • 1Opgerichte spin-offs
 • 19AVS spin-offs
 • 13Projecten Demonstrator Lab
 • 254Postacademische opleidingen

Organisatie (incl. medewerkers en campus)

 • - Digitalisering
 • - Sociale campus
 • - Erkennen en waarderen
 • - Slagvaardige en wenbare organisatie

We investeren in:

 1. Een bruisende, innovatieve en duurzame campus
 2. Beleid voor verantwoorde bedrijfsvoering
 3. Verdere digitalisering van onze bedrijfsvoering
 4. Diversiteit van onze medewerkers
 5. Goed werkgeverschap
 6. Duurzame inzetbaarheid
 7. Erkennen en waarderen van onze medewerkers
 8. Een Leven Lang ontwikkelen (LLO)
 9. Werknemerswelzijn

Onderwijs output:

 • 4.671Medewerkers (fte)
 • 47%/53%Man/vrouw
 • 31%Vrouwelijke hoogleraren
 • 32%Internationale wetenschappelijke stafmedewerkers
 • 22.870 tonCO2-footprint zonder mobiliteit
 • 384.915 GJEnergieverbruik
 • 81.280 m3Gasverbruik
 • 103.141 m3Waterverbruik
 • 919 tonAfvalproductie

Figuur 2 Waardecreatiemodel