Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

II Overzicht nevenfuncties leden College van Bestuur

Naam

Nevenfuncties

Prof. dr. C.M. (Mirjam) van Praag (1967)

·         Professor of Entrepreneurship, Department of Innovation and Organizational Economics, Copenhagen Business School

 

·         Professor of Entrepreneurship and Society, Vrije Universiteit Amsterdam

 

·         Lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank (en qq als onderdeel daarvan lid van De Bankraad)

 

·         Lid Raad van Toezicht Anne Frank Stichting (AFS)

 

·         Voorzitter Raad van Toezicht De Balie

 

·         Lid Bestuur American European Community Association

 

Zie de VU-website voor overige nevenactiviteiten, lidmaatschappen en (eervolle) vermeldingen

  

Prof. dr. V. (Vinod) Subramaniam (1967); rector tot 1 september 2021

·         Voorzitter Raad van Toezicht Rijksakademie van beeldende kunsten

 

·         Voorzitter Raad van Advies Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

 

·         Lid Raad van Toezicht Stichting hDMT

 

·         Voorzitter Nationale Adviescommissie Diversiteit en Inclusie

 

·         Lid Raad van Commissarissen Het Koninklijk Concertgebouw

  

Dr. M.J.W.T. (Marcel) Nollen (1963)

·         Secretaris Stichting Feyenoord Foundation

 

·         Lid Raad van Toezicht Stichting Amsterdam 750

De nevenfuncties van de bestuurders zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Goedkeuring wordt verleend, of afspraken worden gemaakt, op basis van een vastgesteld toetsingskader. Nevenfuncties die voortvloeien uit of samenhangen met de bestuursfunctie, worden niet opgenomen in dit overzicht.