Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

4.2 Kwaliteit

Het creëren van impact, wetenschappelijk en maatschappelijk, is een integraal onderdeel van het wetenschappelijk onderzoek van de VU. De impact wordt gegenereerd op diverse manieren en dit gebeurt op verschillende momenten in het onderzoeksproces. Voor de VU is het cruciaal dat onderzoekers de mogelijkheid krijgen om impact te maken via onderwijs, door het starten van een onderneming en via kennisdeling en kennisoverdracht in publicaties, mediaoptredens of samenwerking met maatschappelijke partijen. Door te investeren in de juiste ondersteuning, financiering en cultuur worden de randvoorwaarden gecreëerd om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van onze samenleving.

Financiering en prijzen

NWO Take-off- en Demonstrator-financiering

Diverse VU-onderzoeksprojecten hebben in 2021 een Take-off- of een Demonstrator-financiering van NWO ontvangen. Met deze financiering kunnen onderzoekers hun onderzoeksresultaten verder ontwikkelen tot een commercieel product. Zo kan er een haalbaarheidsonderzoek naar de commercialisering van hun innovatie mee worden betaald, of de kosten die hun start-up maakt als die de markt opgaat.

Voorbeelden van toegekende projecten zijn:

  • ChloroSpec, hoogleraar Roberta Croce (Faculteit der Bètawetenschappen – Biofysica Fotosynthese & Energie);

  • Science Center for Patient Engagement, dr. Tjerk Jan Schuitmaker (Faculteit der Bètawetenschappen – Athena Instituut);

  • Photosynthetic B.V., betrokken onderzoeker dr. Alexander Kostenko;

  • Holocue met betrokken onderzoeker dr. Melvyn Roerdink (Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen);

  • PS-OCT Airway smooth muscle layer determination in asthma patients, hoogleraar Johannes de Boer (Faculteit der Bètawetenschappen);

  • Computational Ultimately Thin μ-Endoscope (CUTμE) – dr. Liubov Amitonova (Faculteit der Bètawetenschappen).

Impact Award voor Halleh Ghorashi

VU-hoogleraar Halleh Ghorashi van de Faculteit der Sociale Wetenschappen ontving in 2021 de Amsterdamse Impact Award in de categorie Maatschappij (SDG 10, Ongelijkheid verminderen). Ghorashi kreeg deze award voor haar onderzoek naar vluchtelingen en diversiteit, waarbij zij zich voornamelijk richt op de verhalen van vluchtelingen en migranten, want ‘Beleid is vaak gebaseerd op cijfers, maar daarmee kom je niet dicht bij de leefwereld van de mensen voor wie je beleid maakt.’

De Impact Award is onderdeel van de Amsterdam Science & Innovation Award (AmSIA), de prijs voor het meest innovatieve idee van Amsterdam. Dit jaar vierde de AmSIA zijn vijftienjarig bestaan. Sinds de start van AmSIA zijn al meer dan 600 ingezonden innovaties beoordeeld, die hebben geresulteerd in toepassingen en bedrijven die maatschappelijke impact hebben.

Huibregtsenprijs

In oktober 2021 ontvingen VU-hoogleraren Sandjai Bhulai en Rob van der Mei de Huibregtsenprijs tijdens de Avond van de Wetenschap & Maatschappij. Zij kregen de prijs voor hun onderzoeksproject Wiskunde voor een veiliger en gezonder Nederland, waarin ze efficiënte wiskundige oplossingen ontwikkelden voor te late aankomsten van ambulances, wachttijden in de ouderenzorg, zelfmoordpreventie en het snel herkennen van nieuws op sociale media. De jury was onder de indruk van het teamwork van Bhulai en Van der Mei en hun bijzondere samenwerkingen met allerlei maatschappelijke partijen.

De Huibregtsenprijs wordt sinds 2005 uitgereikt aan een vernieuwend onderzoeksproject dat overtuigend zicht biedt op een maatschappelijke toepassing. Dit is het tweede jaar op rij dat een onderzoeksproject van de VU wordt onderscheiden. In 2020 ontvingen VU-hoogleraren Johan Hoorn en Elly Konijn de prijs voor ‘Alice - een elektromechanisch kleinkind dat eenzaamheid verdrijft.’

NWO Stairway to impact Award voor Toby Kiers

Tijdens de NWO Science Awards Week in 2021 ontving VU-hoogleraar Toby Kiers een van de drie Stairway to Impact Awards. Elke winnaar ontving 50.000 euro om te gebruiken voor verdere stappen naar impact en kennisbenutting. De drie winnende onderzoekers hebben volgens NWO 'effectieve stappen gezet om met hun wetenschappelijke resultaten maatschappelijke impact te bereiken'.

Kiers gebruikt op vernieuwende wijze de kenmerken van netwerken om tot niet-schadelijke klimaat- en biodiversiteitsoplossingen te komen. Zij heeft SPUN opgericht (Society for the Protection of Underground Networks), met als doel het behoud van de schimmelbiodiversiteit. SPUN is een platform voor mensen uit verschillende landen en disciplines om de status en mogelijkheden van schimmelnetwerken verder te onderzoeken.